Go to Top

Széchenyi Akadémia

A népfőiskola a köznevelés, felnőttoktatás, ismeretterjesztés szerepét tölti be 1989 óta az Országos Széchenyi Kör életében. Az első Népfőiskola ötlete dr. Környei Attila nevéhez fűződik, mint oly sok minden más is. A bentlakásos egy hetes rendezvény célja, hogy különböző tudományos témákban kínáljon színvonalas előadásokat, nyissa meg a kérdések és a tudományos viták lehetőségét, esténként pedig ismerkedésnek, baráti beszélgetéseknek, közös emlékezéseknek adjon helyet. A név azóta megváltozott, mondhatni elegánsabb lett, de a Széchenyi Akadémia szellemiségében ugyanaz maradt, ami a küldetése, és amilyennek Attila megálmodta.

A Népfőiskola-Széchenyi Akadémia eddigi témái:

1989Minden nap más-más téma
1990Nemzeti történelmünk legfontosabb kérdései
1992Alkotmányjogi kérdések. Vezető: Kukorelli István
1993A tömegkommunikáció időszerű kérdései
1994A magyar nyelv védelme
1995Polgárosodás
1996A magyarság múltja és sorsa Európában
1997Egyesületek és gazdálkodásuk
1998Az Európai Unió
2000Itt élned, halnod kell – gondolatok az ezredfordulón
2001Micsoda évszázad
2003Fiatal értelmiségiek a harmadik évezred elején
2006Globalizáció és hazafiság. Program.
2008A tudás szerepe a 21. században.  Program és beszámoló.
2009A civil társadalom valamint az egyén   szerepe és felelőssége a mai társadalomban. Program.
2010Széchenyi   István, a legnagyobb magyar élete, munkássága, tevékenysége, eszmeisége
2011Haza és haladás, a következő évek programjainak tervezése
2013Az   innováció. Beszámoló.
2014Széchenyi István életművének hatása napjainkra. Program.
2015Felgyorsult világ. Program.
2016Széchényiek öröksége. Program és beszámoló.
2017Kultúrák hatása Széchenyi korában és napjainkban. Program.
2018Széchenyi márciusa. Program és beszámoló.
2019Széchenyi halála és “feltámadása”. Beszámoló.
2021A XXI. század kihívásai. Program.
2022Széchenyi bűvöletében. Program és beszámoló.