Go to Top

Széchenyi Akadémia

A népfőiskola a köznevelés, felnőttoktatás, ismeretterjesztés szerepét tölti be 1989 óta az Országos Széchenyi Kör életében. Az első Népfőiskola ötlete dr. Környei Attila nevéhez fűződik, mint oly sok minden más is. A bentlakásos egy hetes rendezvény célja, hogy különböző tudományos témákban kínáljon színvonalas előadásokat, nyissa meg a kérdések és a tudományos viták lehetőségét, esténként pedig ismerkedésnek, baráti beszélgetéseknek, közös emlékezéseknek adjon helyet. A név azóta megváltozott, mondhatni elegánsabb lett, de a Széchenyi Akadémia szellemiségében ugyanaz maradt, ami a küldetése, és amilyennek Attila megálmodta.

A Népfőiskola-Széchenyi Akadémia eddigi témái:

1989 Minden nap más-más téma
1990 Nemzeti történelmünk legfontosabb kérdései
1992 Alkotmányjogi kérdések. Vezető: Kukorelli István
1993 A tömegkommunikáció időszerű kérdései
1994 A magyar nyelv védelme
1995 Polgárosodás
1996 A magyarság múltja és sorsa Európában
1997 Egyesületek és gazdálkodásuk
1998 Az Európai Unió
2000 Itt élned, halnod kell – gondolatok az ezredfordulón
2001 Micsoda évszázad
2003 Fiatal értelmiségiek a harmadik évezred elején
2006 Globalizáció és hazafiság. Program.
2008 A tudás szerepe a 21. században.  Program és beszámoló.
2009 A civil társadalom valamint az egyén   szerepe és felelőssége a mai társadalomban. Program.
2010 Széchenyi   István, a legnagyobb magyar élete, munkássága, tevékenysége, eszmeisége
2011 Haza és haladás, a következő évek programjainak tervezése
2013 Az   innováció. Beszámoló.
2014 Széchenyi István életművének hatása napjainkra. Program.
2015 Felgyorsult világ. Program.
2016 Széchényiek öröksége. Program és beszámoló.
2017 Kultúrák hatása Széchenyi korában és napjainkban. Program.
2018 Széchenyi márciusa. Program és beszámoló.
2019 Széchenyi halála és “feltámadása”. Beszámoló.