Go to Top

Beszámolók megtartott előadásokról

A Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája történelemtanáraiként köszönetünket szeretnénk kifejezni, amiért az Országos Széchenyi Kör jóvoltából tanítványaink rendhagyó történelemóra élményében részesülhettek.

2016. december 6-án és 7-én meghívásunkra Papp Éva tanárnő ellátogatott iskolánk 11.b és 11.a osztályának történelemórájára, és Széchenyi István életéről, tevékenységéről, a család történetéről rendkívül színvonalas, bemutatóval egybekötött előadást tartott.

Nagyon hasznosnak tartjuk azt a kezdeményezést, hogy a jubileumi évvel összekapcsolva az ismeretterjesztésnek ez a formája megvalósult. Papp Éva kolléganő segítségével és támogatásával 2017 januárjában iskolánk otthont adhat a Széchenyi vándorkiállításnak, amelynek ünnepi megnyitását is elvállalta.

Köszönjük, hogy tanítványainknak az előadás segítségével ezt az élményt megteremthettük. Az előadónk személyisége, odaadó lelkesedése további pozitív példa volt középiskolás fiataljaink számára.

Fűrész Csilla és Molnár Haroldné

______________________________________________________________________________________

Kalász Gyula tanár úr előadása Nagyatádon 2016. december 2-án

Ezúttal “Széchenyi belső világa” címmel a Városi Múzeum érdeklődő közönségének beszélt a “legnagyobb magyar” tettei, tevékenysége mögött meghúzódó személyes motivációkról, családi indíttatásról.

nagyatad-kalasz

Az előadásban sokat idézett Széchenyi István írásaiból (naplójából, leveleiből, feljegyzéseiből), családi levelekből, amelyek segítségével a hallgatóság közelebb juthatott a közéleti ember belső világához: a személyiségét, világképét meghatározó, formáló mély hitéhez, a családból magával hozott szociális érzékenységéhez, tenni akarásának, kitartásának, széles látókörűségének forrásaihoz. Az előadás különlegessége többek között éppen ebben állt: nem a közismert közéleti tevékenység elemeit, eredményeit sorakoztatta fel és mutatta be (természetesen azokat is), hanem a mögöttük álló embert, egyéniséget, s ennek segítségével a hallgatóság közelebb kerülhetett a Széchenyi által képviselt szellemiséghez.

S mindezt élvezetes, jól követhető stílusban, kiválóan felépített, megszerkesztett előadásban hallhattuk.

Köszönjük szépen Kalász Gyulának az előadást, s az Országos Széchenyi Körnek, hogy ezt lehetővé tette!

Hauptman Gyöngyi

_______________________________________________________________________________________

Zalaegerszegen a Keresztúry Városi Művelődési Központban 2016. november 30-án 15.00 órakor Kalász Gyula történész tartott előadást a Széchenyi emlékév alkalmából.

Az Országos Széchenyi Kör kezdeményezésére a “Széchenyi házhoz jön” programsorozat keretében szervezett rendezvényen mintegy száz fős hallgatóság vett részt.

A lehetséges témakörökből a Széchenyi és a család és a Széchenyi belső világa elnevezésűt választottuk, s külön kértük, hogy a család zalai kötődéséről is essen szó. Erre tekintettel az előadás címe:

“Széchenyi belső világa, s kis kitekintés zalai kötődésére”

Az “Életet az Éveknek” Nyugdíjas Klubok Szövetsége Zala megyei szervezete tagszervezetei nagy várakozással készültek a programra.

Nem kellett csalódniuk. Kalász Gyula Tanár úr lebilincselő, rendkívül szuggesztív, számos idézettel tarkított és bőséges ismeretanyagot közlő előadását hosszan tartó tapssal jutalmazta a nyugdíjasokból álló közönség. Előadása világossá tette a “Legnagyobb Magyar” nemzetgyarapító tenni akarásának, honszeretetének lelki motivációit, cselekvő ösztönzőit.

kalasz-gyula-zalaegerszeg

A résztvevők gondolatai:

Rendkívül sok információt hallottunk a mesterien felépített előadás során, közérthető és élvezetes volt minden perc.” „Sajnáltuk, hogy vége lett, szívesen hallgattuk volna még tovább.” „Örülök, hogy részese lehettem az élménynek.” „Szeretnénk hasonló színvonalas előadásokat a jövőben is hallgatni”

A Klubszövetség tagjai, a rendezvény szervezői nevében köszönjük a kezdeményezést, a rendkívüli lehetőséget. Külön köszönjük Kalász Gyula tanár úr munkáját és az emlékezetes előadást. A rendezvény szervezői és résztvevői nevében:

Bangó Gyuláné

________________________________________________________________________________ 

 PAPP ÉVA: SZÉCHENYI HITE c. előadása Kecskeméten

“Isten, Te látod a szívemet. Én semmi bűnre nem születtem, még ha oly gyakran elbuktam is.”

 A fenti idézet mintegy összefoglalója annak az előadásnak, melyet Papp Éva gimnáziumi tanárnő, az Országos Széchenyi Kör elnökségi tagja tartott meg 2016. november 30-án Kecskeméten, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Kecskeméti Csoportja meghívására az „érdeklődők”: tagok és kívülállók körében.

kecskemet-keszAz előadás címe – Széchenyi hite – már önmagában is felhívó jellegű, érdeklődést keltő. Tanulmányaink során annyi mindent hallottunk, tanultunk, olvastunk a magyar történelem óriási személyiségéről – de ilyen aspektusból, belső énjéről, mégis keveset.

Az előadó lenyűgözte hallgatóságát példamutató felkészültségével, részletekbe menő roppant nagy tárgyi tudásával, a téma iránti elkötelezettségével. Bemutatta, hogy a „legnagyobb magyar” életének legfontosabb eseményei milyen lelki és keresztény erkölcsiséggel, történésekkel kapcsolódtak össze. Rámutatott arra, hogyan hatotta át ezt a nem könnyű életutat Széchenyi jóra való törekvése, a bűnfelismerése, bűneinek megvallása, nehézségeinek megoldására a keresztény kiút keresése.

Széchenyinek az Istenbe vetett rendíthetetlen bizalma alapja volt emberi nagyságának, hazaszeretetének, minden jóra való nagylelkű adakozásának.

Szellemi és lelki táplálék volt ez a vetített képes előadás. A hallgatók néhány kérdést tettek fel előadónknak, amelyekre szintén több aspektusból megvilágított és korrekt választ kaptak. Válaszain átsütött Papp Éva Széchenyi István iránti tisztelete, életútjának mélységes ismerete és nagyszerű értelmezése.

Mi magunk – a hallgatóság –  az előadás után úgy éreztük, hogy a továbbiakban  szívünkben még mélyebb megértéssel, gondolatainkban nagyobb tisztelettel és büszkeséggel fogjuk Széchenyi István emlékét őrizni, és szellemét a jövő nemzedékének átadni.

Rónyai Ibolya

_________________________________________________________________________________

Előadás Sepsiszentgyörgyön

November 22-én Sepsiszentgyörgyön Kónya Ádám Művelődési Házban Veres László tartott előadást gróf Széchenyi Istvánról.

Ezt a rövid hírt kaptam az előadótól Veres Lászlótól, aki beszámolt arról, hogy hallgatóság igen érdeklődő volt és számára nagy örömet jelentett, hogy ebben az évben sok helyen beszélhetett a legnagyobb magyarról.

Veres László színésszel a 90-es évek elején többször találkozhattam. Hangosító barátjával, és egy jelmezzel járta a Kárpát-medence magyar lakta területeit és Siklós Olga Széchenyi monodrámájának bemutatásával örvendeztette meg a hallgatóságot. Voltak művelődési házakban, iskolákban, színházakban, templomokban. Előadták fiataloknak, nyugdíjasoknak, telt házak előtt, de kis falvakban 20-30 embernek is ugyanolyan lelkesedéssel. Előadásai nagy élményt jelentettek, csodálatos hangja ma is a fülemben cseng.

Idei Széchenyi házhoz megy felhívásunkra elsők közt jelentkezett, lelkesen szervezte az előadásokat és járta Erdélyt.

Széchenyi szavai jutnak eszembe, mikor felteszi magának ezt a kérdést “Mi tehát az én hivatásom?” A válasz rövid: „A szolgálat az egyetlen cél, amiért élnem kell.”

Ezt a szolgálatot látom Veres László életútjában. Köszönjük!

Péchy Mária

______________________________________________________________________________________

November 9-én hívásunkra Szegedre jött Buday Miklós, hogy bemutassa nekünk is a mai magyar nyelven megjelent Hitelt.

A nagy érdeklődéssel várt előadás sok érdeklődőt vonzott. A Széchenyi Kör tagjain kívül sokan jöttek a Közéleti Kávéház tagjai közül is.

Széchenyit cselekvő hazaszeretete, a haladásba vetett hite, áldozatkészsége, akaratereje, gyakorlati alkotásai a magyar történelem egyik legnagyobb személyiségévé avatták. 2014-ben Széchenyi szellemi hagyatéka hungarikum lett a Széchenyi Alapítvány és elnökének, Buday Miklósnak javaslata alapján. Láthattuk az erről szóló okmányt és díjat is.

A könyvbemutatón az előadó beszámolt arról, hogy a hungarikummá vált szellemi hagyatékot ápolnunk, gondoznunk, népszerűsítenünk kell. Ehhez pedig elengedhetetlen, hogy a mai olvasó számára is érthetővé, olvashatóvá kellett tenni elsőként Széchenyi legfontosabb művét, a Hitelt. Hallottunk arról, hogy az átírás során törekedtek arra, hogy megőrizzék a szöveg pontos tartalmát, de sokat kellett változtatni az eredeti mondatszerkezeteken és szavakon. A túlságosan hosszú mondatokat megrövidítették, az elavult, ma már ismeretlen szavakat ma használtakra cserélték.

Az előadás utáni beszélgetésekből kiderült, hogy a legtöbben úgy gondolták, hogy a Hitel kizárólag közgazdasági témájú könyv. A könyvismertetésből tudták meg, hogy az önismeretről, a sikeres döntésekről, az egymásban való hitről is szól a könyv: higgyünk és hihessünk egymásnak.

Köszönjük a sok új ismeretet nyújtó nagyszerű előadást.

Papp Éva

______________________________________________________________________________________

Október 7-én az “Országos Könyvtári Napok 2016” rendezvénysorozat egyik programjaként tartotta előadását  Mezőhegyes városban Papp Éva, az Országos Széchenyi Kör tagja, “Széchenyi könyvtára” címmel.

A rendezvény témájának kettős aktualitása is volt, egyrészt, idén ünnepeljük ” A legnagyobb magyar”, gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulóját, másrészt október 3. és 9. között zajlottak hazánkban az Országos Könyvtári Napok rendezvényei.

Széchenyi hatalmas életművéhez szervesen hozzákapcsolódott könyvek iránti szeretete és gyűjtőszenvedélye. Ezzel megalapozta a tudományos élet struktúráját hazánkban. Papp Éva fáradhatatlan és lelkes kutatómunkával feltárta Széchenyi könyvtárának alapköteteit, amik híven tükrözik a nagy ember szellemiségét és tudásvágyát. Sok értékes információt közvetített a gyűjtemény tematikáját, jellegzetességeit, nyelvezetét illetően. Előadásmódja képekkel illusztrált, színes és lebilincselően érdekes volt, minden korosztály számára érthető módon. A rendezvény látogatóinak száma 21 fő, összetétele: kb. 20-60 éves korosztály. Köszönjük szépen Papp Évának az odaadó munkáját és kimagaslóan értékes előadását. A továbbiakban is számítunk rá és szeretettel várjuk vissza rendezvényeinkre.

Ábrahámné Bozó Éva  könyvtáros

_____________________________________________________________________________________

Figyelemmel az idei Széchenyi-emlékévre – gróf Széchenyi István születése 225. évfordulójának napját követően – szeptember 26-án – dr. Kalász Gyula tanár úr „Széchenyi belső világa” címmel tartott előadást felkérésünkre a pécsi Pannon Magyar Házban

Nagy érdeklődéssel követtük Kalász tanár úr színes, sok tényt ismertető, Széchenyi egyéniségét, nagyságát, jellemét – az általunk több évtizeddel ezelőtt megtapasztalt történelemtanítástól eltérő megvilágításban – bemutató előadását. Mondanivalóját jól szemléltette az író, a politikus, a közgazdász gróftól származó gondolatok vagy a róla mások által megfogalmazott vélemények előadóművészi színvonalú idézésével. Végh József ny. megyei önkormányzati elnöki kabinetvezető

________________________________________________________________________________________

A Komlói Erdélyi Kör meghívására 2016. szeptember 26-án 18 órakor Széchenyi házhoz ment.

A Közösségek Házában Kalász Gyula nyugalmazott tanár, történész, a Magyar Történelmi Társulat tagja “Széchenyi belső világa” címmel tartott nagy érdeklődéssel kísért előadást, Széchenyi István születésének 225. évfordulója alkalmával.

A termet kitöltő közönség az előadásból Széchenyi személyéről, nagyságának mozgató rugóiról, belső vívódásáról és tevékeny, áldozatos munkásságáról kapott nagyszerű képet. Az előadás beszélgetéssé alakult az előadó tanár úr és az érdeklődők között.

Dr. Tamás Attila a Komlói Erdélyi Kor örökös tiszteletbeli elnöke

__________________________________________________________________________________

Széchenyi házhoz ment a Kincses Belváros Egyesületbe

A budapesti Kincses Belváros Egyesület szeptember 19-én tartott összejövetelén a „Széchenyi nyomában a Széchenyi évben” sorozat keretében „Gróf Széchenyi István magánéletének titkai: szerelmei és házassága” címmel Papp Éva, az Országos Széchenyi Kör elnökségi tagja tartott előadást.

A nagy számban megjelent hallgatóság elismeréssel fogadta a vetített képekkel kísért előadást. Az ezt követő beszélgetés során felmerült a gondolat, hogy az egyesület tagjai tavasszal kirándulást tesznek Nagycenkre, melynek vezetésére felkérték az előadót.

____________________________________________________________________________________

Papp Éva előadása Székesfehérváron a Kodály Zoltán Általános Iskolában, 2016. szeptember 14-én

Érdekes és roppant informatív előadást tartott 7. évfolyamos tanulóinknak Papp Éva, az Országos Széchenyi Kör elnökségi tagja.

A rendhagyó történelemórára az idei Széchenyi-emlékév alkalmából került sor. Bár a színes, rengeteg különleges képpel illusztrált előadás középpontjában a legnagyobb magyar munkássága állott, a gyerekek nemcsak őt, de a család felmenőit és leszármazottait, továbbá Széchenyi magánéletét is megismerhették.

Köszönjük az emlékezetes órát, és reméljük, találkozunk még a kör tagjaival más kezdeményezéseken is.

Nyakas Krisztina

______________________________________________________________________________________

Széchenyi házhoz ment Vokányba

2016.04.20-án 17.00 órai kezdettel Kalász Gyula tanár úr előadást tartott Széchenyi Istvánról a Kultúrházban.

A programon helyi diákok, pedagógusok, vokányi és újpetrei érdeklődők vettek részt, körülbelül 30 fő. Az előadás után lehetőség nyílt, hogy a hallgatóság kérdéseket tegyen fel Kalász tanár úrnak. Nagyon sikeres, lelkiismeretes előadás volt. Nagy élmény volt számunkra Széchenyi jellemét, személyiségét közelebbről megismerni. Nagyon örültünk a lehetőségnek, melyet ez úton is köszönünk szépen!

Bálintné Eibel Izabella 

________________________________________________________________________________________

 Rendhagyó történelem óra Simontornyán

2016. április 13-án a simontornyai Vak Bottyán Gimnázium három osztálya rendhagyó történelemórán vehetett részt.
KalászGyulatörténész arra vállalkozott, hogy egy tanóra keretében beszéljen Széchenyi István alkotó életéről.

Az átfogó és számos érdekes részletet is tartalmazó előadás nemcsak azért volt hasznos, mert a gimnáziumi anyag kiegészítéséül szolgált, hanem azért is, mert mindenkit rádöbbentett arra, hogy a rendelkezésre álló időkeret jószerével arra is kevés, hogy ezt az emberfeletti teljesítményt felsorolja az előadó. Lóverseny, gőzhajózás, vasút, Lánchíd, kaszinó, hogy csak a legismertebbeket említsem… Ennyit a legtöbb diák eddig is tudott, de hogy egyik-másik „nagy álom” mögött (ahogy a történész fogalmazott) mennyi háttérmunka áll, micsoda politikai vagy akár diplomáciai erőfeszítések vannak, azt csak most érthettük meg igazán.

Hogy ki mire fog emlékezni az előadásból, nem tudhatjuk, az azonban biztos, hogy a gróf önzetlen élete ma is mindenki számára követendő példa.

Papp István Gergely

____________________________________________________________________________________

Széchenyi házhoz ment Villányba

Április 6-án tartotta meg Kalász Gyula történész úr előadását a Széchenyi házhoz megy program keretében a Villányi Általános Iskolában. Kollégáim és diákjaink nevében ezúton köszönöm Önnek a lehetőséget, hogy részesei lehettünk e nagyszerű élménynek, kezdeményezésnek.

Szűcs János Intézményvezető

____________________________________________________________________________________

Kalász Gyula előadása Felsőszentmártonban

A tanóra megtartására 2016. március 16-án került sor. Kalász Gyula tanár úr jött el hozzánk, a Felsőszentmártoni Általános Iskola felső tagozatos tanulói közé, hogy megismertesse velünk Széchenyi István életének fontos állomásait és jelentős munkásságát.

Részletes tájékoztatást kaptunk a Széchenyi család családfájáról és az ismertebb családtagok történelmi szerepéről.

Az előadás középpontjában Széchenyi István élete és munkássága állt. A diákok részletesen megismerhették fiatalkorának jelentősebb mozzanatait, édesapjához fűződő kapcsolatát. Felnőttkori politikai szerepe, Magyarország gazdasági fellendítéséért végzett munkássága, erős akaratereje, európai utazásai során szerzett tapasztalatai is mind bemutatásra kerültek.

Tanár úr kutatásai során meglelt levelek, feljegyzések felolvasásával tette színessé a rendkívüli történelem órát.

Nemcsak a gyerekek, hanem a jelenlévő pedagógusok is megismerhettek olyan érdekességeket, melyekről még nem hallottak Széchenyi Istvánnal kapcsolatban.

Az előadás hasznos, érdekes és élményekkel teli volt.

Köszönjük a szervezőknek és Kalász Gyula tanár úrnak is a lehetőséget.

Hideg Béláné intézményvezető

________________________________________________________________________________________

Dr. Cserháti László, a Széchenyi Társaság alelnökének előadása a Kőbányai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában.

Elegancia…, kellemes orgánum…, lenyűgöző, saját gyűjtésű kiállítás…, gyermekeknek és felnőtteknek kedveskedő előadás…ezekkel a szavakkal jellemezték a „Széchenyi üzenete a mának” című előadását, amely a hallgatóság számára eddig ismeretlen szemszögből közelítette meg a legnagyobb magyar leghíresebb alkotásait, életének történéseit.