Go to Top

Az egyesület célja

Gróf Széchenyi István emlékének ápolása, Széchenyi István és kora munkásságának és a reformszellemnek megismertetése és terjesztése az egész magyar társadalomban és a magyar közösségekben szerte a világon.

A Széchenyi István Emlékmúzeum munkájának erkölcsi és anyagi támogatása.

Tudományos, ismeretterjesztő, művészeti és kulturális rendezvények szervezése.

Kiállítások készítése, bemutatása, tárlatvezetések tartása.

Ismeretterjesztő tanfolyamok, gyermek- és ifjúsági táborok tartása, kirándulások szervezése.

Pályázatok kiírása, vetélkedők rendezése, díjazása, ösztöndíjak adományozása,

Széchenyi emlékhelyeknek műalkotásokkal való megjelölése, ezek gondozása, évfordulós ünnepségek szervezése.

Ismeretterjesztő irodalom, emlékkiadványok és emléktárgyak terjesztése és támogatása.

Az egyesület a fenti céloknak megfelelő közhasznú tevékenységet folytat.

Az Országos Széchenyi Körnek tagja lehet minden magánszemély, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) az egyesület célját és alapszabályát elismeri.