Go to Top

Kezdőlap

Köszöntjük az Országos Széchenyi Kör honlapján

Hírek, események

175 éve történt

175 évvel ezelőtt, 1846. július 15-én adták át Magyarország első vasútvonalát Pest és Vác közt.
1846. augusztus 27-én kezdődtek meg a Tisza szabályozás munkálatai Tiszadobnál.
1846. szeptember 21-én, Széchényi István születésnapján, tette meg első próbaútját a Balaton első gőzhajója, a Kisfaludy.
Ezen események korábbi évfordulói alkalmából kiadott érmekből, bélyegekből, emlékborítékokból, mutatunk be néhányat Egervölgyi Dezső gyűjteményéből. tovább…

Végső búcsút vettünk Papp Évától

2021. augusztus 5-én 10 órakor kezdődő temetési szertartáson az Országos Széchenyi Kör tagjai közül többen részt vettünk. A szegediek mellett Péchy Mária elnök, Siska Tamás titkár, Illés Jánosné elnökségi tag, Buday Miklós a Széchenyi Alap elnöke, Péli Mihályné és Antal Erzsébet tagok. Almássy Lászlóné a Szabolcsi, Tábory Jánosné a Szegedi Tagcsoport nevében helyezte el a szeretet és az emlékezés virágait.

Közösségünket mélyen megrendítette Éva hirtelen halála, többen küldtek elnökünknek részvétnyilvánítást, megemlékezést.
tovább…

Idézetek Gróf Széchenyi Istvántól

Az idézetek forrása: Gróf Széchenyi István gondolatainak gyűjteménye.
Válogatta: Környei Attila. Ikva Kiadó, Budapest, 1991.

A Kör jelmondata (a zászlón is ez szerepel):
“…Egynek minden nehéz; Soknak semmi sem lehetetlen!”
Lovakrul

“… éltem minden pillanatit hazánk előmenetelére, gyarapodására s nemesb kifejlésére fogom őszintén s lehelletem megszűntéig szentelni.”
Az 5. cs. lovasezred tisztikarához, 1836. május 7.
Levelei II. 301.

“Az emberi nemnek hivatása nem rontás, pusztítás, megsemmisítés, hanem, hogy munkáljon, alkosson, teremtsen.”
Por és sár, Döblingi hagyaték III. 852.

…”az ember csak annyit ér, amennyi hasznot hajt embertársainak, hazájának, s ezáltal az egész emberiségnek,…”
Wesselényi és Kossuth, 1843. Hírlap cikkei I. 332.

“Én azok közé tartozom, kik nem titkolják, hogy szeretik  a pénzt, de becsületes úton, fáradtság és a haza java után”
Politikai programtöredékek 90.