Go to Top

Közgyűlés 2019, Székesfehérvár

Beszámoló a Székesfehérvárott megtartott tisztújító közgyűlésről és a kapcsolódó programokról

A program 2019. július 5-én, pénteken vette kezdetét, tagtársaink 14 órától érkeztek a szállodába. Rövid pihenő után a Bory várat néztük meg, 18 órakor pedig már a vacsora kezdődött egy belvárosi étteremben. A vacsora után jó hangulatú ismerkedési esttel folytatódott a program. Szabó Miklós nagyszerű dalokat énekelt, és emlékezetes marad a Stéger kislányok köszöntő műsora is.

Másnap, július 6-án 10 órakor kezdődött a közgyűlés a Szent István Művelődési Házban. A közgyűlésen 32 fő vett részt. A Himnusz eléneklése után a közgyűlés részvevői egy perces néma tiszteletadással emlékeztek a közelmúltban elhunyt tagtársakról.
A közgyűlés levezető elnöknek Siska Tamást, jegyzőkönyvvezetőnek Papp Évát, jegyzőkönyv hitelesítőknek dr. Kováts Tibornét és dr. Csabai Mária tagokat választotta meg.
A jelölő- és szavazatszámláló bizottság elnökének Antal Erzsébetet választotta a közgyűlés, tagjainak pedig Grohmann Ilonát és Szántóné Tankó Katalint.

Elnöki beszámoló a ciklus fontosabb eseményiről
Péchy Mária elnök vetített képekkel illusztrált beszámolót tartott az elmúlt 4 év legfontosabb eseményeiről. A beszámoló teljes szövege ide kattintva olvasható.

Az elnöki beszámolót követő hozzászólásokban Héczei Józsefné (Nyíregyháza) felolvasta a nyíregyházi tagcsoport vezetőjének, Kubik Józsefnek a beszámolóját a tagcsoport 4 éves munkájáról.
Egervölgyi Dezső (Zirc) ismertette a zirci tagcsoport 4 éves munkáját. Kitért még arra is, hogy erősíteni kellene a területi tagcsoportok munkáját, fontosnak tartja az iskolákon keresztül a diákok körében Széchenyi szellemiségének terjesztését.
Kazy Zsámbok Gizella (Budapest) beszámolt a Kossuth Szövetséggel közösen szervezett 24. szónoklatversenyről, amelyen a Kossuth Lajos és a Széchenyi István nevét viselő iskolák, valamint a hagyományápoló iskolák tanulói vesznek részt.
A hozzászólásokkal kiegészült elnöki beszámolót a közgyűlés elfogadta.

Kitüntetések átadása
Az elnökség az Országos Széchenyi Kör Széchenyi díját 2019-ben Filetóth Istvánnak ítélte.
Az elnökség díszoklevéllel köszönte meg Stégerné Tusa Cecilia munkáját.

Az új elnökség megválasztása
Antal Erzsébet, a jelölő- és szavazatszámláló bizottság vezetője elmondta, hogy az Alapszabály szerint a közgyűlés négy évre 10 elnökségi tagot választ. Az elnökség tagjait a közgyűlés titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel választja meg az egyesület tagjai közül. A jelölőlistára bárki javaslatot tehet, s arra fölkerül minden javaslatba hozott személy, akit a jelenlévők egyharmada elfogad. A jelöltek közül azok kerülnek be az elnökségbe, akik a titkos szavazáson a legtöbb szavazatot kapják.

A szabályosan megtartott jelölés után, titkos szavazással a közgyűlés elnökségi tagnak megválasztotta Aczél Esztert, Almássy Lászlónét, Csepregi Lillát, Huiber Editet, Illés Jánosnét, Papp Évát, Péchy Máriát, Stégerné Tusa Ceciliát, Szabó Miklóst és Szentkuti Károlyt.
Az új elnökség elnöknek választotta Péchy Máriát, alelnöknek Papp Évát és Szabó Miklóst. Az elnök és a két alelnök személyét a közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag elfogadta.

Az Alapszabály szerint az új elnökség fogja megválasztani az új titkárt az első elnökségi ülésen a kör tagjai közül, az elnök javaslata alapján.

A felügyelő bizottság elnökének és tagjainak megválasztása
A jelölő- és szavazatszámláló bizottság vezetője tájékoztatta a közgyűlést, hogy az Alapszabály szerint a közgyűlés három tagú felügyelő bizottságot és annak elnököt választ az egyesület szakértő tagjaiból négyéves időtartamra. A felügyelő bizottság választása az elnökség tagjainak megválasztásával egy időben és azonos módon történik A két testületnek nem lehet közös tagja.

Péchy Mária felolvasta Filetóth Istvánnak a felügyelő bizottság akkori elnökének levelét, amelyben leírta, hogy nem tudja a jövőben vállalni a felügyelő bizottsági tagságot.

A jelölő- és szavazatszámláló bizottság dr. Fazekas Sándort jelölte felügyelő bizottság elnöknek, tagoknak az eddigi tagokat: Pesel Antalt és dr. Szalai Évát. Más személyekre javaslatot senki nem tett.
A közgyűlés titkos szavazással megválasztotta a jelölt személyeket.    

Péchy Mária az elnökség tagjainak nevében is megköszönte a bizalmat. Kérte az elnökségi tagok aktivitását, remélve, hogy az előző évek lelkesedése megmarad és nagyobb munkamegosztással el tudja látni a feladatait.
A közgyűlés a Szózat eléneklésével fejeződött be.

További programok:
Ebéd után vezetett séta keretében Székesfehérvár nevezetességeivel ismerkedtünk. Megtekintettük többek között virágórát, az órajátékot, a püspöki palota épületét, a Szent János (ciszterci) templomot és annak gyönyörű rokokó sekrestyebútorzatát, a középkori romkertet.

Késő délután autóbusszal kirándultunk Pákozdra, koszorút helyeztünk el a pákozdi csata emlékművénél. Megtekintettük a Don-kanyar emlékkápolnát, ahol tisztelettel emlékeztünk a II. világháborúban a Don-kanyarban elesett katonákra.

Este kerti partin vettünk részt a Stéger családnál. A meghívás sokunk számára igazi meglepetés volt. Nagyon jó hangulatú este volt, köszönet mindazoknak, akik gondoskodtak a finom, házi készítésű ételekről és a remek hegyaljai borokról. Cili és férje nagyszerű házigazdák voltak.

A következő napon, július 7-én vasárnap a kirándulások napja volt. Először autóbusszal  Iszkaszentgyörgyre mentünk, az  Amadé-Bajzáth-Pappenheim kastélyhoz, ahol Ari Santeri Kupsus finn vállalkozó, műgyűjtő és galéria tulajdonos fogadott minket, és mesélt a kastély történetéről, majd büszkén mutatta meg a kastély általa berendezett termeit. Ari csaknem 20 éve költözött Magyarországra, bérli a kastély egyik szárnyát, a teljesen üres szobákat maga rendezte be orosz empire stílusú bútorokkal. Nyaranta a kastély kulturális programoknak, művészeti mesteriskoláknak és nemzetközi művésztelepnek ad otthont.

A következő állomás Fehérvárcsurgó volt. A katolikus templomban megnéztük Amerigo Tot gyönyörű szobrát: a Csurgói Madonnát.
Innen továbbmentünk a Károlyi-kastélyhoz. Vezetéssel tekintettük meg a nagyon szépen felújított kastély termeit, köztük a könyvtárat és a konferencia termet. A látogatás végén a kastély éttermében ebédeltünk, majd az autóbusz visszaindult Székesfehérvárra, ahol véget ért a 3 napos program. Köszönet Stégerné Tusa Ceciliának a kiválóan megszervezett programokért.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük