Go to Top

Hírlevél 2017/1

Hírlevél 2017/1
Beszámoló a 2016-os évről 

2015 elejétől az Országos Széchenyi Kör, a Széchenyi Társaság és a Széchenyi Alapítvány folyamatosan dolgozott azért, hogy 2016 Széchenyi Emlékév legyen Gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulójára emlékezve. Kaptunk bíztatást, kérték szakmai véleményünket, sokat levelezgettünk, kerestük a személyes találkozásokat, miniszterekkel, államtitkárokkal tárgyaltunk. A várt eredmény nem született meg, nem alakult hivatalos emlékbizottság, így meglepetés volt az a hír, amit hivatalosan április 8-án jelentettek be, hogy 2016 Széchenyi Emlékév is lesz, állami támogatással.

Január 16-án elnökségi ülésen fogadtuk el az előző év beszámolóját és a 2016-os terveket.

Kiemelt rendezvényünk volt a februárban kezdődött „Széchenyi házhoz megy” előadássorozat. Iskolákban, művelődési házakban, könyvtárakban 82 előadást hallgathattak meg az érdeklődők, határainkon innen és túl. Leglelkesebb előadónk Kalász Gyula tanár úr volt, aki 24 előadást tartott nagyon nagy sikerrel, iskolákban, nyugdíjas találkozókon, polgári körök rendezvényein. Ugyancsak sok előadást tartott Papp Éva elnökségi tagunk az ország különböző városaiban Nyíregyházától Hévízig. További előadók: Aczél Eszter, Buday Miklós, Cserháti László, dr Horváth Attila, Merkl Hilda, dr. Peyach István, Szabó Pál, Szentkuti Károly, Veres László (Sepsiszentgyörgy). Köszönet munkájukért.
Erre a programra a NEA által meghirdetett pályázaton 1 millió Ft támogatást nyertünk.

2015 őszén hirdettük meg „A mi Széchenyink” vetélkedőt 7. illetve 11. évfolyamra járó diákoknak. 134 csapat indult, s három, az interneten beküldendő feladatsor sikeres megoldása után korosztályonként a legjobb húsz csapat került a középdöntőkbe. A döntőket szeptember 24-én és október 1-én rendeztük meg Sopronban illetve Mátészalkán.

A középiskolások versenyét  Sepsiszentgyörgyből érkező  Gál Noémi, Hadnagy Tamás és Raduly Baka Rebeka  összetételű csapat nyerte meg, felkészítő tanár: Török Katalin. A vetélkedőt  a Soproni Széchenyi István gimnázium tanári kara, Szentpáli Ágnes tanárnő vezetésével, igen magas színvonalon valósította meg.

Az általános iskolások közül a kaposvári Kodály Zoltán nevét viselő iskola csapata lett az első, a győztesek: Czurkó Kata, Esküdt Zsombor, Morva Bence, felkészítő tanár: Heizlerné Honfi Éva. Az általános iskolák részére a mátészalkai Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi iskola tanárai Soltész Katalin igazgatóhelyettes vezetésével szerveztek felejthetetlen középdöntőt és döntőt. A középiskolások középdöntőjének szervezését az Újbudai Széchenyi István Gimnázium tanárai vállalták Koronczayné Nagy Ágnes irányításával. Az általános iskolák egyik középdöntőjét a budapesti Patrona Hungariae iskolában tartottuk meg. Köszönet az iskolák tanárainak, diákjainak a kiváló szervezésért, vendéglátásért, a mindenre kiterjedő figyelemért.
A vetélkedőt az Emberi Erőforrás Minisztériuma 3 millió Ft-tal támogatta.

 Széchenyi Akadémiát április 3-7. között rendeztük meg Nagycenken az előre meghirdetett témakörben. 15 bentlakó hallgatója volt az előadássorozatnak, külön öröm, hogy sokan jöttek el Nagycenkről, Sopronból és a környékről.

Az első előadást Aczél Eszter tartotta XIX. századi életpálya modell címmel. Előadásában kiemelte, hogy Széchenyi kivételes életpályát futott be, nem magányos zseni volt, mindig keresett és talált társakat elképzeléseinek megvalósításához. A második előadó Szentkuti Károly muzeológus-történész volt, előadásának címe: Európai gondolat, hazafiúi kötelesség.  Széchenyi vallotta, hogy Európa hitelve a szabadság, és ő maga is a szabadságot tartotta a legfontosabbnak. A szabadság mellett Széchenyi legfontosabb szellemi öröksége az önzetlen hazaszeretet, a haszonelvűség és a tudás.
A második napon Bodrogai László, Eszterháza Kulturális, Kutató- és  Fesztiválközpont főigazgatója köszöntötte a hallgatóságot. Ismertette a közelmúltban történt kedvező változásokat (tető, park, mosdó, mauzóleum felújítása). Bejelentette, hogy megkezdődtek a virágház és a kastély kápolnájának helyreállítási munkálatai. Buday Miklós, a Széchenyi Alapítvány elnöke úgy gondolta, hogy ha Széchenyi legismertebb művét, a Hitelt a fiatalok kezébe szeretnénk adni, a nehéz szöveget olvashatóvá, megérthetővé kell tenni, ezért készült el a mai nyelvre átírt könyv. Rádits Márta helytörténeti kutató a marcali gróf Széchényi család történetét mutatta be. Huszár Mihály történész-muzeológus, a Marcali Múzeum munkatársa, „Marcali fejlődése a Széchényiek korában” címmel tartott előadást. Szabó Béla személyes emlékeit mesélte el, melyek a marcali kastélyhoz és az abban lakó Széchényi grófi családhoz fűződtek.
A harmadik napon Holnapy László, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium főosztályvezetője tartott előadást „Széchenyi közlekedéspolitikájának hatása a későbbi közlekedési infrastruktúra fejlesztésekre” címmel. Káldos János, az Országos Széchényi Könyvtár általános igazgató-helyettese előadásának címe: „Széchényi Ferenc könyvtárártól a 21. századi nemzeti könyvtárig – az örökségvédelem új eszközei.”  Papp Éva könyvtáros tanár Széchenyi István könyvtárát mutatta be előadásában.
A negyedik napot Csorba János, Nagycenk polgármesterének előadása nyitotta, aki bemutatta azt, hogy mit adott Nagycenknek Széchenyi, hogyan hasznosítják a Széchényiek örökségét. Szabó Pál történész, irodalmár Megjegyzések a Széchenyi-jelenséghez a 19. század második felének politikájában és poétikájában címmel tartott előadást.
Az Akadémia programját Döblingben koszorúzással fejeztük be.
Köszönjük Nagycenk Önkormányzat képviselő-testületének és Csorba János polgármesternek a támogatást.

Április 7-én Döblingben koszorúztunk, április 8-án Budapesten, Szegeden, Zircen, Zalaszentgróton, Nyíregyházán Siófokon szerveztek a Kör tagjai megemlékezéseket. Április 8-án a Kör is meghívást kapott a nagycenki állami ünnepségre.

Április 16-án Budapesten tartottuk a közgyűlésünket, melyen elfogadtuk az előző év beszámolóját és a 2016-os terveket.

A Kincses Belváros civil szervezet az V. kerületi általános iskolásoknak Széchenyi vetélkedőt szervezett a Körrel közösen. 21 csapat nevezett, s a legjobb tíz csapat május 6-án mérte össze erejét. Jutalomként Nagycenkre kirándultak, s megtekintették az emlékmúzeum kiállítását.

A Rajztanárok Szövetségével közösen rajzpályázatot hirdetett a Kör Művészek-Kutatók-Mérnökök csoportja, Illésné Jakobey Emma szervezésében. A díjazott alkotásokat a budapesti Cisztertcita Szent Imre Gimnáziumban kiállítás keretében mutattuk be, szeptember 16-án.

Augusztus 16-án Esztergomban kiállítással emlékeztek a legnagyabb magyarra a művész csoport tagjai, Sancz Klára szervezésében.

Szeptember 3-án Kőszegremetén jártunk a Szabolcsi Csoport szervezésben, a helyiek meghívására. Ez volt az első alkalom, hogy Sike Lajos nélkül emlékeztünk, akinek köszönhettük, hogy évtizedek óta minden évben megkoszorúzhattuk a Kárpát-medence legrégebbi Széchenyi emlékművet.

Szeptember 10-én Stégerné Tusa Cecilia képviselte az Országos Széchenyi Kört a vajdasági Kishegyes melletti Kátai tanyán, ahol Széchenyi István szobrot avattak.

Szeptember 20-án Bécsben a szülőháznál koszorúztunk, majd a Nagykövetségen megtartott ünnepségeken vettünk részt.  21-én a kormány által szervezett megemlékezésre voltunk hivatalosak, akkor adták át az új kiállítást, és a helyreállított kastély kápolnát, amelyet nagycenk plébánosa áldott meg.
Délután kezdődött az az ünnepség, melynek keretében a kastélypark főbejáratánál leleplezték a Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) által állíttatott, háromszög alakú sztélét, amelyiken felirat hirdeti, hogy a Széchenyi család otthona Nemzeti Emlékhely rangot kapott. A sztélén egy rövid ismertető is olvasható a hely történelmi szerepéről, magyar és angol nyelven.
Délután Nagycenk Önkormányzata ünnepségén vettünk részt és koszorút helyeztünk el a „Legnagyobb Magyar” tiszteletére állított szobornál.
A nap eseményei Sopronban fejeződtek be, ahol a város ünnepségén vettünk részt. A Széchenyi szobor talapzatának négy oldalán egy-egy tábla került elhelyezésre, melyen a hazaszeretetről szóló gondolatot olvashatjuk angol, horváth, magyar és német nyelven. A táblákat a Perkovátz-ház kezdeményezésére betűvédnökség segítségével készítették el. A Kör szervezéssel támogatta a betűvédnökséget, 31 betű vállalásával 310 000Ft-tal  segítettük  a megvalósulását.

Budapesten szeptember 22-én koszorúztunk az Akadémia előtt, majd a Széchenyi Társaság emlékülésén vettünk részt. Péchy Mária a Kör elnöke a Társaság Széchenyi díját vehette át.

Sokan vettek részt Szegeden, a Városházán tartott ünnepi megemlékezésen, s ezt követő koszorúzáson, melyet Tábory Jánosné szervezett.

Hódmezővásárhelyen a koszorúzás után Széchenyi életművét bemutató kiállítást és ünnepséget tartottak a városi könyvtárban, Szabó Pál szervezésében.

Szeptember 21-én iskolanapokon emlékeztek a legnagyobb magyarra Nyíregyházán, Tiszadobon, Szegeden, Budapesten, Sopronban, Bonyhádon, Siófokon, Nagycenken,  Budakeszin – ezekről kaptunk értesítést.

Szentkuti Károly megírta a Széchenyi és a mezőgazdaság című könyvet, melyet szeptember 21-én átadott, sajnos még mindig nem árusíthatjuk kiadványainkat a múzeumban, de megrendelhető, illetve a 20/9411180-as telefonszámon Péchy Máriánál lehet érdeklődni. A könyv érdekes, olvasmányos és nemcsak a mezőgazdaságról szól!

Egervölgyi Dezső a szokásos zirci koszorúzásokon kívül, családi túranapra hívta a Kör tagjait a Cuha völgybe, mini kiállítást rendezett a Ciszterci Apátság Látogatóközpont előcsarnokában, továbbá Pápán, a Jókai könyvtárban.

Október 15-én a zalaszentgróti és kehidai önkormányzattal közösen Deák – Széchenyi Konferenciát szerveztünk neves előadókkal. Köszönetet mondunk Szalay Csaba tagunknak a lelkes munkáért, Lázár István és Baracskai József polgármestereknek a támogatásért.

Novemberben fejeződött be a Mosoni járás általános iskolásainak Széchenyi vetélkedője, Szentkuti Károly szervezésében.

Novemberben 26-án a Művészek-Kutatók-Mérnökök csoportjának kiállítását nyitottuk meg Nagycenken. A látogatok nagyon gazdag, változatos anyagban (kisplasztikák, festmények, érmek, üvegfestés, goblen, fotók)  gyönyörködhettek.

A Budapesti Tagcsoport 2016. június 17-én látogatást tett az MTA Könyvtár és Információs Központban.
A látogatás megszervezéséért köszönet illeti Gaálné Kalydy Dórát, az intézmény általános főigazgató-helyettesét. A program keretében Gyuricza Andrea fiatal kutató tartott előadást a Nemzeti Casinóról és annak könyvtáráról.
Ezt követően a Kézirattárba mentünk, ahol Mázi Béla a Széchenyi gyűjtemény szakértője beszélt Széchenyi István életéről, munkásságáról és mutatta hozzá az eredeti Széchenyi kéziratokat. Hatalmas élmény volt közelről látni például a Napló eredeti köteteit, vagy a Hitel kéziratát, megfigyelni hogyan tükrözte a kézírás Széchenyi lelki állapotát.

2016. szeptember 9-én a Lánchídnál találkoztunk Fazekas Jánossal, a Lánchíd hídmesterével, aki nagyon érdekes előadást tartott a Lánchíd építéséről, a híd műszaki jellemzőiről. Együtt átsétáltunk a hídon, közben megmutatta, hol vannak a lánckamrák, hol lehet bemenni a pillérekbe és szó esett az oroszlánok nyelvéről is. Köszönjük Fazekas Jánosnak a tartalmas programot.

Szegeden hagyományosan minden hónapban találkoztak tagjaink, s az előadásokra szeretettel várják a Közéleti Kávéház tagjait is. Decemberben Tábory Jánosné, mindenki Erzsikéje bejelentette, hogy egészségi okok miatt lemond a csoport vezetéséről, de a Körnek változatlanul aktív tagja marad, és amiben tud, szívesen segít. A tagság Papp Évát kérte fel a csoport vezetésére, aki ezt elfogadta.
Péchy Mária elnök megköszönte Erzsike több évtizeden át végzett kitartó munkáját, s a nagycenki kastélyt ábrázoló érmet adott át.

Az év utolsó örvendetes eseménye, hogy decemberben elindult országjáró körútra a Széchenyi életét bemutató dokumentum kiállítás. A 13 tabló Fülöp Erzsébet és Jakobey Emma munkája. A kiállítás február végéig Szegeden és környéken lesz látható általános iskolákban és gimnáziumokban, minden helyszínre szívesen megyünk előadásokkal. Későbbi időpontokra lehet kérni a kiállítást a csepregililla01@gmail címen, vagy levélben Péchy Mária, 1082 Budapest Baross u 86. 

Teveink 2017-re

 Januárban pályázatot adtunk be a NEA-hoz a Kör működésnek támogatására és a tervezett Széchenyi házhoz megy című könyv kiadására.

Február végén vezetéssel meg akarjuk tekinteni az MTA Könyvtár és Információs Központ Vörösmarty-kiállítását (a Budapesti Tagcsoport szervezése, a pontos időpontról külön értesítést küldünk).

Április 7-én 16 órakor koszorúzás Budapesten, a Széchenyi téren, április 8-án 10 órakor közgyűlés ugyancsak Budapesten. A két eseményről értesítőt küldünk.

Április 20-23. Széchenyi Akadémia Nagycenken. Téma: Kultúrák hatása Széchenyi korában és napjainkban.
Kelet – Nyugat találkozásánál fekszik országunk, tekintették Európa keleti bástyájának, de elmaradott, barbár vidéknek is. Sok nemzet kultúrája, különböző vallások találkozási helye a Kárpát-medence. Hogyan hatottak Széchenyi idejében és hatnak napjainkban a különböző szellemi irányzatok? Mennyit változtak ezek az eszmerendszerek, s hogyan befolyásolták a mindennapok életét? Ezekre a kérdésekre keresünk válaszokat. Az előadók közt – a végleges névsort és időpontot a jelentkezőknek küldjük – szerepelnek történészek, polihisztorok, muzeológusok.
Szállás Fertőbozon lesz és az előadások Nagycenken, a két település közt a közlekedést megoldjuk.
Költségek: 21 000Ft, jelentkezési határidő:2017.03.15.
Jelentkezni a melléklet lap kitöltésével és az előleg befizetésével lehet. A jelentkezési lap ide kattintva letölthető.

Tervezzük a Széchenyi házhoz megy című kötet kiadását, mely bemutatja a kör tevékenységét és a legsikeresebb előadásokat tartalmazza.

Többen jelezték, hogy jó lenne közös kirándulás, ennek a kérésnek szeretnénk eleget tenni az alábbi javaslattal: július 13-17. között kirándulnánk Kárpátaljára.
Terveink szerint az alábbi helyszíneket keresnénk fel: Beregszász, Munkács, Vereckei hágó, Szolyva, Alsókalocsa, Rahó, Tisza forrása, Árpád-vonal, Técső, Visk, Huszt, Csetfalva.
Utazás Budapesttől – Budapestig autóbusszal, Nyíregyházi csatlakozással. Szállás: falusi turizmus keretében.
Beregsuránytól végig helyi idegenvezetővel utazunk.
Ellátás félpanzió: reggeli és vacsora, de ez bőséges.
Költségek: 50.000 Ft/fő, ami tartalmazza az útiköltséget, a sofőr és az idegenvezető díját, a szállást és az ellátást, terepjárót a Tisza forrásához, belépőket, de nem tartalmazza a biztosítást. A költségek 30 fő esetén érvényesek, kisebb létszám a buszköltségek emelkedését okozhatja.
Csak olyan útlevéllel lehet kiutazni, ami az utazás megkezdésétől számítva még legalább két hónapig érvényes!

A szervezést elkezdtük, árajánlatokat kértünk, illetve ismerősök segítenek, de tovább csak akkor tudunk lépni, – szállások foglalása, idegenvezető biztosítása stb. – ha tudjuk mekkora az érdeklődés, ezért kérem a jelentkezési lapot kitölteni és március 15-ig visszaküldeni. A jelentkezési lap ide kattintva letölthető.

Remélem, hogy a tavalyi lelkesedés nem csökken, folytatódik a Széchenyi házhoz megy program (lehet előadásokat kérni), várom a jelentkezéseket a vándorkiállítás helyszínére. Várom a csoportok terveit a 2017-es évre, s minden javaslatot, amely a kör életét gazdagíthatja. 

Budapest, 2017. 01. 29.                                                                                                          Péchy Mária

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük