Go to Top

Széchenyi bronz dombormű avatása Mosonmagyaróváron

A takarékossági világnapon, október 31-én került sor Mosonmagyaróváron a Rajkai Takarék új központi épületének felavatására. A meghívott vendégek között többek között  jelen voltak: dr. Németh Lászlóné államtitkár, dr. Nagy István államtitkár, országgyűlési képviselő, dr. Morvay László a Takarékbank ZRT. elnöke, dr. Ivancsics János Mosonmagyaróvár alpolgármestere, Péchy Mária az Országos Széchenyi Kör elnöke, Szentkuti Károly a kör alelnöke, valamint a házigazda Nusszer Györgyné a Rajkai Takarék elnök – ügyvezetője. Az épületet Farkas István piarista atya szentelte fel.

Az épület átadásakor került sor a Széchenyi emléktábla leleplezésére, melyet az Országos Széchenyi Kör ajánlott el a takarék számára.

 

Szentkuti Károly beszéde

a Rajkai Takarék központi székházának avatásán

Mosonmagyaróvár, 2014. október 31.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Amikor az elnök asszony, Nusszer Györgyné azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy szeretne a pénzügyekhez kapcsolható személyről szobrot vagy bronz domborművet elhelyezni az új székház falán, rövid gondolkodás után gróf Széchenyi Istvánt javasoltam, amelyet ö elfogadott.

Az Országos Széchenyi Kör tulajdonában volt Fazekas Sándor nyíregyházi tagtársunk, az elnökség tagja által felajánlott, (aki mellesleg régi takarékszövetkezeti vezető), bronz Széchenyi relief, amely méreteiben, kvalitásában ide illett. Az Országos Széchenyi Kör elnöksége elé terjesztettem javaslatom, miszerint helyezzük el a reliefet Mosonmagyaróváron, amelyet egyhangúlag jóváhagytunk.

Miért pont Széchenyi, tehetik fel a kérdést? Engedjék meg, hogy felsoroljak három indokot.

Először:

„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.”- hangoztatta gyakran – a legnagyobb magyar – eszmerendszerének fontos talpkövét.

–   Ez vezérelte, amikor megtette felajánlását az Akadémiára, melyet sokan követtek.

–   E gondolat szellemében járt el, amikor megszervezte a Sopron – Vasi Szeder Egyletet, amelyben kistőkések vettek részt a magyarországi selyemgyártás fellendítése érdekében.

–  De ez vezérelte Magyarország alkotmányos rendjének átalakításában is, amikor a jogállamiságot kiterjeszteni kívánta, minél több honpolgárra.

Erre a gondolatra épül a takarékszövetkezeti mozgalom is.

Másodszor:

Megírta a modern kori  magyar közgazdaságtan alapművét a HITELT.

A Hitel című művében fejtette ki először programját.

A könyv megírásának volt egy személyes oka. Gróf Széchenyi István hitelt kívánt felvenni birtokai fejlesztéséhez a bécsi ARNSTEIN ÉS ESKELES BANKTÓL. Azonban bármennyire volt ő az ország egyik leggazdagabb mágnása, több ezer hold tulajdonosa, nem kaphatott hitelt, mivel a I. Nagy Lajos király által hozott 1351-es ősiség törvénye tiltotta a nemesi birtok eladását, elárverezését, ezért a banknak nem szolgált fedezetül.

A Hitel című könyvben Széchenyi azonban nemcsak egy pénzügyi tranzakcióról kívánt írni, hanem a hitelességről, a hitről is. Hinni akart az ország modernizálásában, hinni akart a főnemességben, akikkel az átalakítást elképzelte, s hinni akart az elmaradott csúnyácska Magyarország felemelésében.

Haladó közgazdasági gondolkodására jellemező volt, hogy a Lánchíd létrehozására részvénytársaságot alapított, birtokai egy részét eladta, és Pesten telkeket vett rajta, és bérházat építtetett.

A Fáy András által létrehozott Pesti Hazai Első Takarékpénztár egyik első támogatói között volt és így tovább.

Végezetül a harmadik indok amellett, hogy a gróf bronz domborműve díszítse a Rajkai Takarék központi épületét a helyi kötődés. Hisz gróf Széchenyi István Moson vármegye országgyűlési követe volt az 1847/48 -as reformországgyűlésen.

Magyaróvár mindig is méltón ápolta emlékét:

–  Kő reliefet helyezett el a volt vármegye épületén, ahol követté választották.

– Lakótelepet nevezett el róla, és ott később szép fejszobrot állítottak a városvédők.

–  A Fő utca is Széchenyi nevét viselte 1945-ig.

–  A Cselley ház udvarán, emléktáblát helyeztünk el, Széchenyi egyik gondolatával a kiművelt emberfők fontosságáról.

És most a Rajkai Takarék központi épületének a falán egy bronz relieffel gyarapodik Mosonmagyaróvár.

Ha elhaladnak gróf Széchenyi István domborműve mellett, legyenek akár ügyfelek, takarékszövetkezeti dolgozók, önkormányzati köztisztviselők, politikusok, vagy járókelők:

–  gondoljanak arra, hogy egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen,

–  legyenek bizalommal a takarékszövetkezet iránt, mert pénzükre itt felelősen vigyáznak,

–  és magyarként, Moson megyeiként ápolják Széchenyi emlékezetét, ahogy teszi azt Országos Széchenyi Kör, és a helyi Széchenyi Polgári Kör.

Elnök Asszony, Tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszönöm figyelmüket!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük