Go to Top

Meghívó rendkívüli közgyűlésre

Meghívó

Tisztelettel meghívom

az Országos Széchenyi Kör rendkívüli közgyűlésére

Időpont: 2015. 06. 13. (szombat) 10 óra

Helyszín: Újbudai Széchenyi István Gimnázium

                 1111 Budapest, Rimaszombati út 2-4.

Napirend:

1. Alapszabály módosítása

előterjesztő: Péchy Mária elnök

 A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagoknak több mint fele jelen van. Arra az esetre, ha a fenti időpontra kitűzött közgyűlés – a megjelentek aránya miatt – nem határozatképes, a közgyűlést változatlan helyszínre, ugyanezen napirenddel 2015. június 13. napjának 10 óra 30 percére hívom össze az Alapszabály 6.§-a 2./ pontjának b./ alpontjában foglaltak alapján, s ennek lehetőségéről a tagokat ezúton értesítem.

A változatlan napirenddel a fentiek szerint ismételten összehívott közgyűlés a jelen meghívó szerinti tárgysorozatban szereplő ügyben a megjelenő tagok számától függetlenül határozatképes.

Mindenkit szeretettel várok.

Nagycenk, 2015. 05.26.

Péchy Mária elnök