Go to Top

Kezdőlap

Köszöntjük az Országos Széchenyi Kör honlapján

Hírek, események

gróf Széchényi Ferencre emlékezünk halálának 200. évfordulóján

Papp Éva írása arról szól, hogyan jelenik meg gróf Széchényi Ferenc alakja gróf Széchenyi István naplójában, milyen volt apa és fia kapcsolata.
Egervölgyi Dezső – Siska Tamás írása röviden ismerteti gróf Széchényi Ferenc és a nagy elődei: György érsek, Pál érsek és gróf Széchényi György várkapitány életének fontosabb eseményeit, majd bemutatja Egervölgyi Dezső gyűjteményének Ferenc grófhoz kapcsolódó darabjait.tovább…

„Országok rongya! könyvtár a neved”

1800. december 1-én, 220 éve született Vörösmarty Mihály.
1820. december 13-án, 200 éve hunyt el gróf Széchényi Ferenc.
Szabó Miklós magyar-történelem szakos tanár, alelnök, Vörösmarty Gondolatok a könyvtárban című versének elemzésével tiszteleg a költő és a könyvtáralapító gróf emléke előtt.

tovább…

Idézetek Gróf Széchenyi Istvántól

Az idézetek forrása: Gróf Széchenyi István gondolatainak gyűjteménye.
Válogatta: Környei Attila. Ikva Kiadó, Budapest, 1991.

A Kör jelmondata (a zászlón is ez szerepel):
“…Egynek minden nehéz; Soknak semmi sem lehetetlen!”
Lovakrul

“… éltem minden pillanatit hazánk előmenetelére, gyarapodására s nemesb kifejlésére fogom őszintén s lehelletem megszűntéig szentelni.”
Az 5. cs. lovasezred tisztikarához, 1836. május 7.
Levelei II. 301.

“Az emberi nemnek hivatása nem rontás, pusztítás, megsemmisítés, hanem, hogy munkáljon, alkosson, teremtsen.”
Por és sár, Döblingi hagyaték III. 852.

…”az ember csak annyit ér, amennyi hasznot hajt embertársainak, hazájának, s ezáltal az egész emberiségnek,…”
Wesselényi és Kossuth, 1843. Hírlap cikkei I. 332.

“Én azok közé tartozom, kik nem titkolják, hogy szeretik  a pénzt, de becsületes úton, fáradtság és a haza java után”
Politikai programtöredékek 90.