Go to Top

Kezdőlap

Köszöntjük az Országos Széchenyi Kör honlapján

Hírek, események

Petőfi200 vetélkedő

Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából vetélkedőt szervezünk. A vetélkedővel kapcsolatos tudnivalók.tovább…

Londonderry márki és hitvese találkozásai Széchenyivel 1840-ben

Győri Pál tagtársunk írása arról, hogy Londonderry márki és felesége Lady Frances Anne Vane-Tempest 1840-ben a nagy kelet- és dél-európai utazásuk során találkoztak Széchenyi Istvánnal Nagycenken, majd néhány nap múlva Pottendorfban, Esterházy (III.) Pál Antal hercegnél tett látogatásuk során is. Utazásukról a márki felesége könyvet írt, a két találkozás kapcsán találunk említést Széchenyi Istvánról. Érdekesek az angol arisztokraták benyomásai vendéglátóik lakhelyéről, azok környezetéről, az ország lakosairól és településeiről.

tovább…

Idézetek Gróf Széchenyi Istvántól

Az idézetek forrása: Gróf Széchenyi István gondolatainak gyűjteménye.
Válogatta: Környei Attila. Ikva Kiadó, Budapest, 1991.

A Kör jelmondata (a zászlón is ez szerepel):
“…Egynek minden nehéz; Soknak semmi sem lehetetlen!”
Lovakrul

“… éltem minden pillanatit hazánk előmenetelére, gyarapodására s nemesb kifejlésére fogom őszintén s lehelletem megszűntéig szentelni.”
Az 5. cs. lovasezred tisztikarához, 1836. május 7.
Levelei II. 301.

“Az emberi nemnek hivatása nem rontás, pusztítás, megsemmisítés, hanem, hogy munkáljon, alkosson, teremtsen.”
Por és sár, Döblingi hagyaték III. 852.

…”az ember csak annyit ér, amennyi hasznot hajt embertársainak, hazájának, s ezáltal az egész emberiségnek,…”
Wesselényi és Kossuth, 1843. Hírlap cikkei I. 332.

“Én azok közé tartozom, kik nem titkolják, hogy szeretik  a pénzt, de becsületes úton, fáradtság és a haza java után”
Politikai programtöredékek 90.